Il Corriere di Trieste

Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici il 10 novembre | 10. novembra Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle

Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici il 10 novembre 2019 | 10. novembra Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle 2019.

Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici l’10 novembre 2019

Domenica 10 novembre 2019, alle ore 11, al cimitero militare austro-ungarico di Prosek-Prosecco sul Carso Triestino si terrà la tradizionale commemorazione pubblica dei Caduti e combattenti austro-ungarici (esercito, marina, aviazione) di Trieste, del Litorale e dei popoli fratelli nella guerra mondiale 1914-18. La cerimonia sarà plurilingue, nei riti cristiani (cattolico, evangelico, serbo-ortodosso, greco-ortodosso), ebraico ed islamico.

Organizzano la commemorazione il Movimento Civiltà Mitteleuropea – Srednjeevropska omika – Civiltât Mitteleuropee – Kulturgemeinschaft Mitteleuropa ed il Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement. Il cimitero militare si trova poco fuori Prosecco sulla strada per S.Croce-Križ, nella dolina di fronte al parco dei cervi, e si può raggiungere da Trieste con l’autobus 44.

10. novembra Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle

V nedeljo, 10. novembra 2019, ob 11 uri, se bo na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču Prosek-Prosecco na tržaškem Krasu odvijala tradicionalna javna komemoracija v spomin na padle avstro-ogrske borce (vojske, mornarice in letalstva) iz Trsta, Primorske in bratskih narodov v svetovni vojni 1914-18. Slovesnost bo večjezična, v krščanskih obredih (katoliškem, evangeličanskem, srbsko-pravoslavnem, grško-pravoslavnem) ter v judovskem in muslimanskem obredu.

Komemoracijo organizirata Gibanje Srednjeevropska Omika – Movimento Civiltà Mitteleuropea – Civiltât Mitteleuropee – Kulturgemeinschaft Mitteleuropa in Gibanje Svobodni Trst – Movimento Trieste Libera – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement.

Pokopališče se nahaja malo izven Proseka na poti proti Križu, v dolini nasproti parka jelenov in je dosegljivo iz Trsta z avtobusom št. 44.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *